BTech Students

View result counter Academic Details: Roll Number Name
151 B140009CS AYSHA NIHALA REYAS
152 B140011CS SHREYA RAMESH
153 B140017CS JOHN V GEORGE
154 B140020CS VIPIN SANTHOSH
155 B140021CS DEEPTHI SATISH KUMAR
156 B140031CS RONNEL DAVIS
157 B140033CS AMAL JOSE
158 B140037CS SIDDHARTHA KRISHNAN
159 B140046CS ADARSH KURUPPATH
160 B140055CS MELANIE VARGHESE
161 B140058CS SNEHA RAMACHANDRAN NAIR
162 B140062CS RAHUL MENON
163 B140079CS JOE TOMS PANIKULAM
164 B140087CS AYSWARYA NANDANAN
165 B140090CS NITHIN JOSE TOM
166 B140092CS ABHISHEK S NAIR
167 B140100CS SUBIN PULARI
168 B140109CS BOFFIN SURESH
169 B140122CS MUHAMMED ALI JOWHER
170 B140123CS S SUSHMA SWAROOPA
171 B140134CS AKASH RAJ K
172 B140143CS NAVANEETH KISHORE
173 B140145CS MOHITH JAGALMOHANAN
174 B140151CS SRUTHI SANTOSH M
175 B140153CS SAINU THAHA
176 B140160CS BATHINA HARISH
177 B140163CS VARSHA A
178 B140164CS RITWICK MOHAN
179 B140165CS ARUN M
180 B140177CS ADUGULA SUMA
181 B140182CS DOBSON JOHN GEORGE
182 B140188CS VIVEK SELVARAJAN
183 B140204CS AJITH P R
184 B140208CS ALPHONSA JOSE
185 B140219CS LAKAVATH PRAVEEN KUMAR
186 B140235CS ATUL SATHYAN
187 B140237CS VISHNUPRIYA SANTHOSH
188 B140239CS MARIA ZACHARIA
189 B140241CS EMMANUEL SCARIA
190 B140247CS AKASH K
191 B140249CS DEVIKRISHNA R
192 B140250CS VEMULAMADA MADHU SAI
193 B140254CS SUJAI KRISHNAN C
194 B140257CS SHAIK RUHEENA SUHANI
195 B140262CS JAYA JHARWAL
196 B140269CS YENUGUNTI CHANDRA LEKHA
197 B140274CS JAVED HASSAN K
198 B140276CS HARITH R
199 B140288CS MOHAMMED SAJMAL YOUSEF
200 B140297CS MISHAL N P

Pages